Działka przemysłowa Pionki

Powierzchnia nieruchomości: 1.6094 ha

Teren niezabudowany

Własność: Użytkowanie wieczyste

Media: na terenie nieruchomości znajduję się stacja Trafo 6/0,4kV,
woda, gaz, kanalizacja.

Przeznaczenie w MPZP przemysł wyrobów specjalnych, oraz przemysł i
składy.